Pianotools-sivusto koostuu käytännön opetustilanteita sisältävistä videoista ja niihin suoraan liittyvistä lyhyistä teksteistä. Näiden lisäksi on syventäviä tekstejä, joilla pyrimme avaamaan laajemmin esiteltäviä harjoittelutapoja, kulloinkin kyseessä olevaa aihepiiriä ja siihen liittyvää ajatteluamme. Linkkejä on myös pianonsoitossa tarvittavia motorisia taitoja kehittäviin harjoituksiin ilman pianoa.


Keskeisiä osa-alueita ovat musiikin perusteiden opettaminen mahdollisimman alusta alkaen pianon kautta ja niiden integroiminen soittotekniikan harjoittelemiseen.


Esimerkkejä on sekä soolo- että pienryhmätyöskentelystä. Oppilaat ovat eri ikäisiä ja eri vaiheissa opintojaan. He ovat kaikki omia oppilaitamme Espoon ja Itä-Helsingin musiikkiopistoista. Videot on tehty realistisissa tilanteissa, missä oppilaat opettelevat uusia taitoja ja sävellyksiä.


Videoiden ja tekstien sisällöt eivät etene progressiivisesti, vaan kyseessä on karttuva sivusto, joka kehittyy ajan kuluessa. Me myös uskomme, ettei ole yhtä ainoaa järjestystä opetella soittamista ja musiikkia, vaan kaikkien taito on omanlaisesti konstruoitunutta. Jokaisen tulee kulkea omaa polkuaan musisoinnin parissa.


Ajattelumme taustalla vaikuttaa voimakkaasti Liszt ja hänen kirjoittamansa kokoelma ”Tekniset harjoitukset” (Liszt, Franz. 1983. Technical Studies, Osat 1-3. Toim. Imre Mezo. Budapest: Editio Musica.) Tämä laaja kokoelma koostuu kolmesta niteestä, jotka sisältävät 12 kirjaa. Kirjat on jaoteltu pianonsoiton teknisten osa-alueitten mukaan: asteikot, soinnut, intervallit, murtosoinnut ja oktaavit mm. Kokoelmassa on kysymys laajasta musiikillisen ja pianistisen ymmärtämisen koulusta sekä musiikillisen ajattelun ja käden toiminnan rakentamisesta, eikä vain Lisztin omien teosten soittamiseen valmistavista harjoituksista.  Tämän lisäksi kokoelma on kaikenkattava sukellus Lisztin pianistiseen ajatteluun.


Olemme opetustyössämme soveltaneet näitä Lisztin harjoituksia eri tasoille ja eri ikäisille oppilaille. Tämän olemme tehneet siitä syystä, että alkuperäinen kokoelma on systemaattisuudesaan ja tarkkuudessaan pienille soittajille vaikeasti lähestyttävä. Kokemuksemme on, että kaikentasoiset opiskelijat hyötyvät näitten periaatteiden opiskelusta. Harjoitusten vaikutus on välitön: niiden soittaminen muokkaa sekä musiikillista ajattelua että kättä että sen toimintaa usein silminnähtävästi ja radikaalisti.


Harjoitusten soittamisen tarkoitus on tutustuttaa oppilaita musiikillisiin ilmiöihin, eräänlaisiin perussoluihin, kehittää ”musiikillista korvaa” sekä korvan, käden ja silmän yhteistyötä. Lisäksi tarkoitus on antaa työkaluja rakenteiden ymmärtämiseen sekä antaa materiaalia improvisaatioihin ja sävellyksiin.


Haluamme painottaa vuorovaikutusta, joten tarjoa rohkeasti ideoita ja kommentteja sivuston kehittämiseksi. Voit halutessasi myös lähettää video ja sivusto -linkkejä linkit-osastoon.

     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot

sisältö

videotvideot.html
tekstithttp://www.pianotools.net/text/t/tekstit.html