Olen pianisti ja pianonsoiton opettaja Kristiina Junttu. Toimin pianonsoiton lehtorina  Itä-Helsingin musiikkiopistossa sekä kouluttajana. Opetan omaa pianoryhmääni Ihmu-koulussa, jonka painopiste on klassisen musiikin opetuksessa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa.


Olen kiertänyt Suomea ristiin rastiin, kouluttamassa sekä opettamassa pianonsoittoa ja kamarimusiikkia. Minulle on tärkeää aktiivinen yhteistyö kollegoiden kanssa ja olen kotonani monenlaisissa projekteissa. Esiinnyn myös pianistina, sekä soolokonsertein että kamarimuusikkona ja olen aktiivisesti yhteistyössä aikamme säveltäjien kanssa. Useat opettajistani ovat olleet minulle tiennäyttäjiä: Liisa Pohjola,Ilmo Ranta, György Kurtág, Rakel Levin, Ralf Gothoni ja Konstantin Bogino, vain muutamia mainitakseni.


Olen tehnyt pedagogisen tohtorintutkinnon (kehittäjäkoulutus) Sibelius-Akatemian DocMus-yksikössä. Opinnäytetyön otsikko oli Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta koskettimilla; György Kurtágin Játékok-kokoelman inspiroima pedagoginen näkökulma pianonsoiton alkuopetukseen. Opinnäytekokonaisuuteen voi tutustua verkossa, osoitteessa www.junttu.net.


Minua kiinnostaa ihminen kokonaisuutena ja soittaminen psykomotorisena, luovana tapahtumana. Opetustyöni lähtökohtana on toisaalta länsimainen taidemusiikki ja toisaalta oppilas, yksilönä ja ajattelevana ihmisenä.  Erityisenä haasteena pianonsoiton opetukselle näenkin, miten säilyttää kokonaisvaltainen ja luova asenne oppimiseen sekä miten korostaa taiteellista ja elämyksellistä oppimista. Haluaisin etsiä soiton opettamiseen sellaisia lähestymistapoja, joissa lähtökohtana olisi oppilaan oma kokemusmaailma. Haluaisin myös lisätä oppilaiden tietoisuutta omasta itsestään sekä rohkaista heitä hahmottamaan ja ymmärtämään fyysistä ja psyykkistä kokemusmaailmaansa. 


Oma opettajana toimimisen tietoni on kehittynyt käytännön opetustyössä. Se on edellyttänyt pedagogista ajattelua, työn reflektointia ja toiminnan perustelemista. Koenkin, että hedelmällinen opettajan praktisen tiedon karttuminen edellyttää uteliasta ja innostunutta asennetta.

     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot

kristiina