Verrattuna lapselle luonnolliseen tapaan liikkua, pianonsoitto vaatii erittäin pitkälle vietyä eri taitojen hallintaa. Soittoasento ja sen ylläpitäminen taas vaativat varsin kehittynyttä asennonhallintaa. Käsien karkea- ja hienomotorisen toiminnan yhdistelmät vaativat vastaavasti hyvää koordinaatiota.


Hyvä tasapaino luo soittamisessa perustan vapautuneelle motoriselle työskentelylle. Tasapaino haastetaan aina, kun pään tai kehon asento muuttuu tai käsiä siirretään koskettimistolla. Soittamisen sujuvuuden kannalta onkin tärkeää oppia ennakoimaan tilanteita, jotka vaikuttavat tasapainoisen asennon säilyttämiseen. Jokainen suoritettu liike muuttaa tasapainoa ja soittajan on reagoitava pystyäkseen jatkamaan soittamista. Asennon hallinnalla on kokemuksen mukaan erittäin suuri merkitys soittotaidon taustalla.


Soittajan motorista toimintaa kokonaisuudessaan ohjaavat ns havaintomotoriset taidot. Havaintomotorisien taitojen osatekijät ovat kehontuntemus, avaruudellinen hahmottaminen, suunnan hahmottaminen ja ajan hahmottaminen. Havaintomotoristen taitojen harjoittamisen voi ottaa luonnolliseksi osaksi soitonopiskelua. Pienet kysymykset, kuten soititko painavasti, kevyesti, hitaasti vai nopeasti ja minkälainen ääni siitä syntyi, auttavat oppilasta hahmottamaan omaa kehoaan soittimen äärellä.


Havaintomotorisia taitoja voi kehittää erilaisin harjoituksin. Pianonsoittoa tukevia motorisia harjoituksia esitellään www-sivustolla, osoitteessa www.junttu.net/pianojumppaa.Harjoitukset soveltuvat hyvin pianoharjoittelun tueksi ja esimerkiksi ennen harjoittelua tehtäviksi. Harjoitusten avulla voidaan harjoitella tasapainoa, asennon säilyttämistä, hieno- ja karkeamotorisia taitoja sekä koordinaatiota. Lisäksi ne voivat toimia piristysruiskeena kappaleiden soiton tai harjoittelun välissä. Harjoitukset myös parantavat kehontuntemusta ja keskittymistä.


Kiinnostuitko aiheesta?

lue lisää (tutkimustietoa lähdeviitteineen): Junttu 2010, s.141-144 (http://www.junttu.net/_/_/raportti.html)


 

     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot