Monipuolinen harjoitteleminen


Opettajan eräs tärkeimpiä tehtäviä on ohjata oppilasta soittotunnin ulkopuoliseen harjoitteluun. Miten opettaja voisi varmistaa että työskentely kotona toimisi hyvin ja olisi mahdollisimman antoisaa? Seuraavaksi esittelemme joitakin ajatuksia, jotka ohjaavat monipuoliseen harjoitteluun.


Kun harjoittelet, pyri pitämään samanlaisten toistojen määrä kohtuullisena. Motorisen toiminnon toistaminen täsmälleen samalla tavalla ei edistä oppimista yhtä tehokkaasti kuin vaihteleva harjoitteleminen. Esimerkiksi juoksutusta harjoitellessasi voit varioida


 1. tempoa

 2. rytmiä

 3. kosketustapaa

 4. aksentointia

 5. nyanssia


Muistamisen sekä harjoittelemisen hauskuuden ja mielekkyyden kannalta on hyödyllistä löytää muitakin tapoja harjoitella kuin tekstin läpi soittaminen sellaisenaan. Siten voi saada paljon informaatiota sävellyksestä.


Esimerkkejä:


 1. Soita vain ensimmäinen ja viimeinen iskuala jokaisesta tahdista. Näin vahvistat jatkuvuuden kokemusta tahtiviivan yli. Harjoitustapa auttaa sinua myös löytämään musiikin luonnollisen pulssin.


 1. Soita tietyt tahtiosat pelkästään vasemmalla kädellä. Näin opit kohdistamaan huomiosi esimerkiksi tärkeisiin harmonioihin.


 1. Soita tekstuurista tietyt stemmat eli sisäiset linjat korostaen. Tämä kehittää kuuntelemisen kykyäsi ja auttaa sinua myös soittamaan teknisesti puhtaasti. Erityisen tehokasta tämä on hitaan tekstin harjoittelemisessa, koska huomiota on pakko keskittää aivan erityisellä tavalla.


 1. Jätä osa tekstistä pois. Tämä yksinkertaistaa ja helpottaa oppimista.


Niin sanottu ”random” (sattumanvaraisesti valikoitu)-harjoitteleminen kehittää plastista suhdetta soitettavaan materiaaliin. Tämä on myös tehokas tapa kehittää sisäistä kuuloa. 1. Muuntele tempoa! Tempon mielivaltainen varioimien, yletön rubato, on erittäin voimakas keino lisätä autonomisuuttasi suhteessa esimerkiksi virtuoositekstiin, jossa tempo helposti alkaa viedä sinua eikä päinvastoin, eli jossa soittajana olet alisteisessa suhteessa johonkin pulssiksi nimettyyn ulkoiseen tekijään. Tämä on tärkeätä erityisesti, kun osaat soittaa sävellyksen jo aika hyvin sekä silloin,kun harjoittelet jo paljon.


 1. Transponoi! Transponoimalla musiikkia voit kontrolloida, että olet ymmärtänyt ja kuulet sisäisesti.


 1. Kerro tarinaa! Episodisen, kokemuksellisen muistin kehittäminen on tärkeää erityisesti lasten kanssa. Tämä tapahtuu siten, että kuljetaan yhdessä lapsen kanssa jaettu elämyksellinen matka sävellyksen läpi. Sävellyksen kaikkiin ääniin ja harmonioihin luodaan omakohtainen suhde, jolloin ne saavat merkityksen. Nämä itselle oleelliset merkitykset muistetaan elämällä ne uudelleen soittotilanteessa.


 1. Improvisoi! Improvisaatio on ainoa tapa saada käsitys teoksen soittamisesta kokonaisuutena ennen kuin osaat sen kunnolla. Soittamalla tempoltaan, eleiltään ja intensiteetiltään täyden, mutta nuotinnokselta vapaan version harjoitettavasta sävellyksestä voit saada kuvaa siitä, miltä vauhdissa ja vaadittavalla intensiteetillä soittaminen voi tuntua ja millaista kehomielen asennetta ja tilaa se vaatii.


 1. Tee muunnelmia! Oman variaation säveltäminen harjoitettavasta sävellyksestä vahvistaa tunnetta omasta merkityksestäsi soittajana: voit kokea säveltäjän kollegana, joka on aikanaan tehnyt omat valintansa musiikin osa-alueiden suhteen.
 

     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot