HARJOITTELUOHJEET



Kohdat 1-4 tehdään ensin erikseen vuoron perään oikealla ja vasemmalla kädellä, sitten kädet yhdessä.

Jos sävellys on pitkä, jaa se ensin sopiviin, esim. 4:n tahdin osiin. Harjoittele yhtä osaa ensin neljällä ensimmäisellä tavalla.


1.    Soita pianon kannella ja sano samalla sävelten nimet (laula ne, jos pystyt!). Soita sitten äänet koskettimilla rauhassa niitä tarkasti kuunnellen. Sano edelleen sävelten nimet.Rytmiin ja tempoon ei kannata tässä vaiheessa kiinnittää huomiota. Tärkeätä on todella kuulla äänet.


2.    Lue rytmi soittamatta. Voit taputtaa kappaleen rytmiä pianon kannella käsilläsi ja laskea samalla.Soita hitaasti pianon kannella tarkassa rytmissä ja laske: yk-si, kak-si etc., tai y-yk-si-i ka-aksi-i.Triolit voit lausua esim. o-me-na. Soita tämän jälkeen koskettimilla rytmissä.


3.    Lue kaaret, staccatot ym. sävelten yhteen liittämisen tapaan liittyvät merkit huolellisesti ensin soittamatta, sitten kannella soittaen. Jos merkkejä ei ole, kokeile eri vaihtoehtoja ja valitse mieluisin. Mieti esimerkiksi, missä tekee mieli hengittää ja nosta siinä käsi.

Soita koskettimilla valitsemallasi artikulaatiolla.


4.    Laadi edellisen kohdan perusteella sormitukset. Selvitä esim. miten sormitat niin, että legato-jaksot ovat toteutettavissa. Kirjoita sormitus nuottiin ja harjoittele ensin pianon kannella. Sano mustat ja valkoiset sävelet: musta, valkea etc.

Sitten harjoittele koskettimilla valitsemallasi sormituksella.



6.    Katso säveltäjän merkitsemät voimakkuuden vaihtelut ensin soittamatta. Kannattaa laulaa!

Soita dynamiikkaa korostaen hitaasti mahdollisimman suurella ilmaisulla. Laula dynamiikkaa mielessäsi voimakkaasti samalla kun soitat.


7.    Tutki teoksen soinnut. Katso myös, löytyykö teoksesta asteikko- tai murtosointukulkuja tai kromatiikkaa. Selvitä, missä sävellajeissa soinnut, asteikot ja murtosoinnut ovat.

Kuuntele, mitkä soinnut ovat luonteeltaan vaativampia kuin toiset ja mitkä korostuvat muuten ympäristöstään. Vertaa peräkkäisiä sointuja toisiinsa ja mieti esimerkiksi avautuuko musiikki vai meneekö se suppuun.


8.    Tutki, löydätkö useampia samanlaisia tai samankaltaisia aiheita. Ovatko ne samassa vai eri sävellajissa?


9.    Tutki fraasit, eli mieti, missä hengität, missä on fraasin painopiste tai kohokohta, minne päin musiikin jännite tiivistyy ja mistä alkaen helpottuu.


10.    Kuuntele teoksen sisäiset kerrokset. Soita koko teksti ja kuuntele ensin bassolinja. Kannattaa samalla rentouttaa kättä bassosävelillä. Jatka kuuntelemalla seuraavaksi ylempi kerros (tenori)  jne.


11.    Nyt, kun olet tutkinut kappaleen, voit alkaa harjoitella sitä. Kokeile, mikä voisi olla kappaleelle sopiva tempo. Harjoittele kappale oikeaan tempoon.


12.    Piirrä teoksesta ruutupaperille kartta, johon merkitset tahdit, harmoniat, nyanssit, säveltäjän esitysohjeet, mahdolliset tempomuutokset sekä omat kokemuksesi tunnelmista ja intensiteetin muutoksista.



 

     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot