Oktaavien harjoittaminenHyvä oktaavitekniikka on pianonsoiton kulmakivi. Oktaavitekniikan harjoittelu kannattaa aloittaa pianonsoiton alkutaipaleella seksteistä, jotka sopivat pienempienkin soittajien käsiin luontevasti. 


Oktaavit ovat pariääniä, joissa molempien äänien merkitys on olennainen. Siksi ne harjoitellaan äänet erikseen, ensin vain peukaloilla, sitten viidennellä (tai neljännellä) sormella.


Aloitetaan ensin peukalon harjoittamisella. Peukalolla soittaessasi keskity siihen, että sormenpää tarttuu koskettimeen aktiivisesti ja kyynärpää rentoutuu jokaisella otteella. On erittäin tärkeää, ettet oktaaveja soitettaessasi kurota peukaloa. Jos kurotat peukaloa sivulle päin ojentaen, ranne menee lukkoon, mikä puolestaan vaikuttaa sekä oktaavien artikuloimiseen ranteella että soinnin laatuun.  Kun harjoitat oktaavit  hyvin pelkällä peukalolla, kulkee kyynärpääsi luonnollisesti suhteessa peukaloon eikä ylimääräistä jännitystä pääse syntymään. Viidennellä sormella soittaessasi pidä kämmenen tuki äläkä päästä rystyskaarta romahtamaan. Muista artikuloida äänen alku sormenpäällä tarttuen ja rentouta käsi soiton jälkeen aivan kuten peukalollakin soittaessa.


Oktaaveja ei siis soiteta koskaan pelkästään käsivarresta, vaan sormet tarttuvat koskettimiin aktiivisesti ottaen käsivarren painon vastaan. Passiivisilla sormilla soitettuina oktaavit tuntuvat olennaisesti raskaammilta.Oktaaviasteikkoja ja -kolmisointuja kannattaa soittaa paljon. Niitä on hyvä harjoitella erittäin hitaassa tempossa jokaisella otteella rentoutuen. Soita ensin hyvin kevyesti, pelkillä sormenpäillä koskettimiin tarttuen, jolloin saat tuntuman siitä, minkä kokoinen oktaavi on ja miten käden tuntuma oktaaveissa säilyy mahdollisimman samana. Oktaavien välillä voit päästää käden  kuitenkin rennoksi. Oktaavia soittaessasi pidä muut sormet kuin peukalo ja pikkusormi (tai neljäs sormi) mahdollisimman rentoina.


Lisää käsivarren painoa vähitellen ”sukeltamalla” ranne edellä joka oktaaville ja tunnustelemalla, että sormet tarttuvat ja ponnistavat ja että käsi voi ”kellua” niiden varassa ranteen ja kyynärpään pysyessä rentona. Kyynärpään rentoutuessa käden ja käsivarren paino nojautuu luonnollisesti kohti viidettä sormea, jolloin sen soittama ääni soi kirkkaasti.


Oktaavirepetitioissa yhteen isoon impulssiin soitetaan useampia pieniä värähdyksiä ranteella artikuloiden, ikään kuin kädellä koskettimistoa taputtaen. Repetitiosta on luontevaa siirtyä nopeisiin asteikkopyrähdyksiin. Nopeissa oktaaviasteikossa yhdistyy kaksi liikettä: jo harjoiteltu repetitio sekä siirto viereiselle koskettimelle. Anna liikkeelle hyvä lähtöimpulssi ja sen jälkeen anna käden värähdellä vapaasti. Tartu molemmilla sormilla (1+5 ta 1+4)  hyvin eli artikuloi jokainen intervalli. Viimeisellä äänellä vapauta käsi  tietoisesti. Olennaista on, että käsi liikkuu vapaasti ylhäältä alas ja toisaalta siirtyy sivulle täsmällisesti. Siksi oktaavien toistot kannattaa tehdä ensin samalla sävelellä, ja kun tämä onnistuu hyvin, lisätä liike sivulle.
 

     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot